Skip to content

Het vertalen van tenderdocumenten

Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van factorenafweging wordt verleend of verstrekt. Factoren zijn vaak prijs en/of kwaliteit. Tenderprincipes worden in verschillende economische processen gebruikt. Tender wordt in het Engels gebruikt voor het Nederlandse begrip ‘Aanbesteding(bron: Wikipedia)

Tenderdocumenten en de aanbestedingsprocedure – hoe zit dat?

Wanneer een opdrachtgever een opdracht wil laten uitvoeren en verschillende bedrijven hiervoor een offerte indienen, spreken we van een tender of een aanbesteding. Geïnteresseerde bedrijven kunnen inschrijven op de aanbesteding en de aanbesteder een aanbod doen. Zo’n aanbod bestaat uit een offerte en een uitgewerkt plan. In het plan staat op welke wijze de inschrijver de doelen van de aanbesteder realiseert, de prijs voor de uitvoering van de opdracht, een omschrijving van kwaliteit en een levertermijn. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving.

De aanbesteder gaat aan de slag met de selectie van de verschillende inschrijvers en kiest uiteindelijk het bedrijf dat de opdracht krijgt. Dit proces wordt gunning genoemd. De doelstelling van het aanbesteden van opdrachten is om concurrentie tussen de inschrijvers te stimuleren en zo de opdracht onder de gunstigste voorwaarden te kunnen laten uitvoeren, maar ook om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te krijgen.

In deze aanbestedingsprocedure verzamelen inschrijvers relevante bedrijfsdocumenten voor de tender. Dit omvat bijvoorbeeld een bedrijfsprofiel, referenties, financiële rapportages, uittreksels KvK, specificaties, calculaties, vergunningen of statuten. Afhankelijk van de opdracht en de eisen, kan dat een grote hoeveelheid aan stukken zijn. Naast de verplichte documenten, is het tenderplan bij uitstek een document waarin de inschrijver onderscheidend kan zijn en zijn toegevoegde waarde kan laten zien. Het belang van een prikkelende en overtuigende tendertekst is dus groot, evenals een correcte en volledige aanlevering van alle benodigde tenderdocumenten.

Door de steeds verdergaande internationalisering van de markt nemen veel bedrijven deel aan aanbestedingen in het buitenland. Dit biedt een kans hun marktaandeel te vergroten. Wanneer een goede tendertekst is geschreven en alle tenderdocumenten zijn beschikbaar, is het bij internationale aanbestedingen vaak nodig deze documenten te vertalen. Een exacte, betrouwbare en professionele vertaling is hierbij van wezenlijk belang. Exito Vertaalbureau heeft ruime ervaring in het vertalen van tenderdocumenten en officiële bedrijfsdocumenten. Wij werken samen met technische schrijvers, engineers en vertalers met expertise en kennis van diverse aanbestedingsbranches. Niet alleen moet de vertaler een native speaker van de beoogde doeltaal zijn, het is uiteraard van groot belang dat hij of zij de business begrijpt. Een vlot en overtuigend geschreven tekst kan u helpen de opdracht binnen te halen. Met meer dan 20 jaar ervaring in technische en marketingvertalingen voor diverse bouwbedrijven, baggeraars en scheepsfabrikanten kunnen wij een bijdrage leveren aan een optimale aanbestedingsprocedure voor jouw organisatie. Lees hier meer over ons en onze klanten.

Internationale aanbestedingen: een goede vertaling loont echt!

Bij het gunnen van een opdracht spelen vanzelfsprekend de ‘harde’ eisen een grote rol: de opdrachtgevende instantie beoordeelt uiteraard de kosten, de kwaliteit en de planning. Toch zijn de ‘zachtere’ aspecten bij een tender minstens zo belangrijk. Een onderscheidende tekst in het tenderplan, de vormgeving, de structuur, de indeling en het taalgebruik dragen zeker ook bij aan het beeld dat de opdrachtgever van je bedrijf krijgt. In het geval van buitenlandse aanbestedingen is het essentieel een vertaling van de tenderdocumenten te realiseren die correct, volledig en waarheidsgetrouw is. De vertaling vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de gunningsprocedure en het is raadzaam om deze uit te laten voeren door een specialist.

Wij vertalen tenderdocumenten naar elke gewenste taal wanneer je organisatie inschrijft op een buitenlandse aanbesteding. Exito Vertaalbureau beschikt over een wereldwijd netwerk van native vertalers in alle talen, met verschillende specialisaties. Dankzij hun kennis en expertise zorgen we voor vaktechnische vertalingen in de juiste context en stijl. Bovendien zorgen wij ook voor beëdigde vertalingen in iedere taal. Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht, of aan een (gewaarmerkte) kopie ervan. De beëdigd vertaler geeft op die manier de verklaring af dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document of de kopie ervan. Op de beëdigde vertaling staan de stempel en de handtekening van de beëdigd vertaler.

In veel gevallen moet je er bij buitenlandse aanbestedingsprocedures voor zorgen dat het document (bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel) in het buitenland herkend wordt als officieel document. Is het land waarin je het document wilt gebruiken aangesloten bij het Apostilleverdrag? Door het document te laten voorzien van een apostille is het geldig voor het buitenland. Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag? Dan moet je het document laten legaliseren. Exito Vertaalbureau kent de procedures en kan dit volledig voor je verzorgen. Lees hier meer over beëdigde vertalingen en apostilles. Is jouw tender al geschreven en vertaald? Onze ervaren copywriters en native editors kunnen deze ook redigeren of proeflezen.

Het vertalen van aanbestedingsdocumenten: hoe pakt Exito dat aan?

Wanneer je tenderdocumenten in een andere taal nodig hebt, kun je het beste een gespecialiseerd vertaalbureau inschakelen. Je wilt er zeker van zijn dat jouw vertaalde documenten een exacte weergave zijn van het origineel. Wij vertalen elke tekst met veel zorg en aandacht én zorgen met onze vertaling voor een overtuigend verhaal. Wij begrijpen dat je niet alleen gebaat bent bij een feitelijke vertaling van je aanbieding, maar ook bij een wervende en vlotte stijl, om zo je kansen te vergroten. Om een goed beeld te krijgen van je aanbestedingsproject en om de juiste informatie te verkrijgen, gaan wij graag vooraf met je om de tafel zitten om het traject en het plan van aanpak te bespreken. Daarna vertalen wij de aanbestedingsdocumentatie van de aanbestedende partij zoals bijvoorbeeld de gunningscriteria, de voorwaarden en het Programma van Eisen. Zo is het duidelijk wat er van je gevraagd en verwacht wordt.

Daarna gaan wij aan de slag met je tenderdocumenten. Dat omvat het tenderplan, maar dat kunnen ook financiële rapportages, referenties, vergunningen, uittreksels, statuten, handleidingen, calculaties en technische specificaties zijn. Wij zijn erop ingesteld dat de vertalingen binnen een kort tijdsbestek moeten gebeuren. Dat kunnen we realiseren door de vertalingen onder te brengen bij het gespecialiseerde team vertalers dat het beste bij jouw project past.

Wij zijn gedreven en gaan tot het uiterste om de beste vertalers voor jouw tendertraject te selecteren. Wij zorgen altijd voor de juiste vertaler die een optimale kennis van zaken heeft met betrekking tot de betreffende aanbestedingsbranche en die erin slaagt jouw boodschap trefzeker om te zetten in de vreemde taal. Wij hechten grote waarde aan gestelde deadlines en we hanteren dan ook korte communicatielijnen.

Omdat Exito Vertaalbureau geheel werkt volgens ISO-normen en de richtlijnen van de AVG, ben je verzekerd van vertrouwelijkheid en discretie bij de behandeling van je stukken. Onze doelstelling is om snel en flexibel in te spelen op jouw wensen en vragen. Met als resultaat een vertaling die echt voor je werkt! Lees hier meer over onze werkwijze. Wil je meer weten of kunnen we je van dienst zijn? Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Meer blogs

MEER VAN EXITO

Alle blogs

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bekijk blogs

Over ons

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Het team

Duurzaamheid

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bekijk pagina