Veelgestelde vragen

Tarieven & levertijden

Een professionele en ervaren vertaler vertaalt zo’n 2500 woorden per dag. Dit hangt natuurlijk ook af van de soort tekst. Creatieve artikelen of marketingteksten kunnen meer tijd in beslag nemen dan een gebruiksaanwijzing. En zware juridische of medische stukken duren wat langer dan bijvoorbeeld een recht-toe-recht-aan catalogus.
Er zit een verschil tussen de tijd die nodig is om de vertaling zelf uit te voeren en het hele project erom heen te managen. Soms moeten we een project uitgebreider voorbereiden, vooraf een terminologielijst opstellen of meer onderzoek doen. Na de vertaling wordt de tekst door een tweede native speaker gereviseerd en vervolgens worden in een laatste controle nog eens de laatste puntjes op de i gezet.

Met een fijn team vertalers wereldwijd kunnen we ook samen aan een vertaling werken. Een grote vertaalklus kan dan sneller gaan. Het is altijd belangrijk om in zo’n geval een goede eindredactie te doen. Zo kunnen we garanderen dat termen consistent worden gebruikt en het resultaat dezelfde ‘tone of voice’ krijgt.

Een ISO-conforme vertaling van een tekst van ongeveer 2500 woorden, leveren we normaal binnen twee dagen op. Heb je dingen sneller nodig, dan overleggen altijd samen met je. We bekijken de mogelijkheden en bieden je een optie op maat.

Dat hangt af van verschillende factoren. De prijs is afhankelijk van de talencombinatie, de moeilijkheidsgraad van de tekst, het bestandsformaat en de gevraagde levertijd. Het goed vertalen van een korte lastige tekst, kan meer tijd in beslag nemen dan een lange eenvoudige tekst. Meestal bepalen we de prijs door het aantal woorden te vermenigvuldigen met een woordtarief. Steeds vaker bieden we je een projectprijs op basis van het aantal uur dat nodig is om een goede, ISO-conforme vertaling te verzorgen. Uiteraard kunnen we je altijd een snelle eerste richtlijn bieden wanneer je belt of mailt. Een gedetailleerde offerte krijg je vervolgens netjes uitgewerkt per mail. Nadat we je tekst hebben ontvangen, gaan we deze lezen en analyseren. We kijken naar tekststructuur, gebruikte terminologie en het betreffende vakgebied. Als we dit in kaart hebben gebracht, ontvang je de vrijblijvende offerte.

Soms heb je echt op het allerlaatste moment een tekst nog vertaald nodig. Een goede vertaler verwerkt zo’n 2500 woorden per dag, inclusief nalezing en correctie. Heb je een opdracht van meer dan 2500 woorden die binnen een dag af moet zijn, dan is er vaak avond- of nachtwerk nodig. In dit geval spreken we van een spoedvertaling.

Een spoedvertaling is bijna altijd duurder dan een ‘normale’ vertaling. Dit komt omdat soms andere projecten ‘on hold’ gezet moeten worden zodat we aan de spoedvertaling kunnen werken. Of er moet veel sneller gewerkt worden om alles op tijd op te leveren. Dit heeft gevolgen voor de prijs. De spoedtoeslagen variëren van 10 tot 100%, onder andere afhankelijk van of er ’s avonds of ’s nachts gewerkt moet worden.

Ja, beëdigde vertalingen hebben een hoger tarief dan ‘gewone’ vertalingen. Dit komt omdat een beëdigde vertaling met meer werk gepaard gaat. Er wordt een beëdigingsverklaring opgesteld, aangehecht en alle documenten worden ook op papier geleverd.

Bovendien kan het zijn dat er nog meer nodig is om je vertaalde document rechtsgeldig te laten zijn. Soms heb je een legalisatie of apostille nodig. Meer weten? Lees hier alles over beëdigde vertalingen of neem contact met ons op!

Nee, het tarief van een vertaling hangt af van verschillende factoren zoals de moeilijkheid van de tekst, de levertijd, maar ook de talencombinatie. De ene taal komt vaker voor dan de andere. En hier geldt de invloed van vraag en aanbod.

Hoe zeldzamer een talencombinatie, hoe hoger de prijs kan zijn. Bovendien kost het soms meer tijd om in sommige talen te vertalen, denk bijvoorbeeld aan talen met speciale karakters als Japans of Chinees.

Ja, deze tellen ook mee bij het bepalen van de uiteindelijke prijs. Zou gek zijn als we die bijvoorbeeld niet mee zouden vertalen. Hetzelfde geldt voor cijfers of codes. Vaak wordt een woordtelling uitgevoerd met een tekstverwerkingsprogramma of via een analyse met vertaalsoftware. Wil je meer weten over wat je vertaling kost? Bel of mail ons. We helpen je graag verder!

Talen & vertalers

Bij vertalen breng je geschreven tekst schriftelijk over in een andere taal. Bij tolken geef je gesproken woord mondeling weer in een andere taal. Met andere woorden: een tolk praat en een vertaler schrijft. Het zijn twee heel verschillende diensten. Sommige vertalers tolken ook, maar dit is niet per se het geval. Exito Vertaalbureau levert vertaaldiensten. Tolkdiensten laten we over aan de specialisten in dit vak.

Exito Vertaalbureau biedt vertaaldiensten, redactie en correctie van geschreven teksten. We leveren geen tolkdiensten, maar kunnen je wel eenvoudig in contact brengen met de specialisten die dat uitstekend doen.

Een professionele en ervaren vertaler vertaalt zo’n 2500 woorden per dag. Dit hangt natuurlijk ook af van de soort tekst. Creatieve artikelen of marketinguitingen kunnen meer tijd in beslag nemen dan een gebruiksaanwijzing. En zware juridische stukken duren wat langer dan bijvoorbeeld een catalogus.

Een native speaker is een moedertaalspreker. Voor een zo zuiver mogelijke vertaling, met een natuurlijk lopende tekst, werkt Exito Vertaalbureau zoveel mogelijk vanuit het moedertaalprincipe. Dit houdt in dat vertalers alleen hun eigen moedertaal vertalen. Zo wordt een vertaling naar het Engels alleen gedaan door een vertaler die Engels als moedertaal heeft. De gedachte erachter is dat een moedertaalspreker een taal nog beter tot in de puntjes beheerst dan iemand die een taal als tweede taal heeft geleerd.

Soms is een moedertaalspreker niet voorhanden. Dan gaan wij op zoek naar een vertaler met zeer grondige kennis van de vreemde taal. We doen altijd ons uiterste best om kwaliteit te garanderen en een perfect leesbare tekst te leveren.

Exito levert vooral vertalingen van en naar Europese talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Scandinavische en Oost-Europese talen.

Maar we zetten met regelmaat een stapje buiten de deur met vertalingen naar het Chinees, Tagalog, Farsi. Dat we niet allemaal zelf. We werken met een groot netwerk wereldwijd van professionele en ervaren vertalers, altijd taalkundig onderlegd en veelal met specifieke vakkennis.

Techniek & tools

Vertaalsoftware of Computer Aided Translation Tools zijn softwareprogramma’s die we kunnen gebruiken voor je vertaling. Wij werken zelf met Trados 2021, maar kunnen verschillende tools verwerken.

Zeker voor technische vertalers is vertaalsoftware een onmisbare tool om eenvoudiger, beter en sneller te kunnen werken. Dit is niet hetzelfde als automatisch vertalen. De vertaler houdt zelf de regie en bouwt tijdens het vertalen automatisch een vertaalgeheugen op. Elke zin, zinsnede of woordvolgorde komt in het geheugen terecht. Deze kunnen later opnieuw gebruikt worden en leveren consistente, eenduidige vertalingen.

Het opbouwen van een vertaalgeheugen zorgt voor een aardige tijdsbesparing, consistentie in woordgebruik en zinsconstructie en kwaliteitsbewaking.

Machinevertaling mét post-editing kan soms een interessante uitkomst zijn. Zeker wanneer je zelf snel en voor intern gebruik wilt weten wat er ongeveer staat. Een machinevertaling is een volledig geautomatiseerde vertaling. Denk aan Google Translate of DeepL.

We zullen je nooit adviseren om dit zomaar in te zetten en al helemaal niet zonder grondige redactie van het eindresultaat. Bovendien kun je bij het gebruik van openbare machinevertalingen vertrouwelijke informatie openbaar zetten, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt.

Exito heeft toegang tot beveiligde tools, maar zet machinevertalingen niet als standaard in. We onderzoeken hoe dit soort oplossingen met AI en post-editing in de toekomst een rol kunnen spelen. Om nuances in teksten, vakspecialistisch jargon en consistentie tussen testdelen goed te verwerken, heb je een menselijke vertaler of editor nodig.

Een native speaker is een moedertaalspreker. Voor een zo zuiver mogelijke vertaling, met een natuurlijk lopende tekst, werkt Exito Vertaalbureau zoveel mogelijk vanuit het moedertaalprincipe. Dit houdt in dat vertalers alleen hun eigen moedertaal vertalen. Zo wordt een vertaling naar het Engels alleen gedaan door een vertaler die Engels als moedertaal heeft. De gedachte erachter is dat een moedertaalspreker een taal nog beter tot in de puntjes beheerst dan iemand die een taal als tweede taal heeft geleerd.

Soms is een moedertaalspreker niet voorhanden. Dan gaan wij op zoek naar een vertaler met zeer grondige kennis van de vreemde taal. We doen altijd ons uiterste best om kwaliteit te garanderen en een perfect leesbare tekst te leveren.

Exito levert vooral vertalingen van en naar Europese talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Scandinavische en Oost-Europese talen. 

Maar we zetten met regelmaat een stapje buiten de deur met vertalingen naar het Chinees, Tagalog, Farsi. Dat doen we niet allemaal zelf. We werken met een groot netwerk wereldwijd van professionele en ervaren vertalers, altijd taalkundig onderlegd en veelal met specifieke vakkennis.

We zijn gespecialiseerd in vertalingen voor bedrijven of organisaties en werken vooral in het maritieme, technische, juridische en marketingveld. Dat doen we met vakspecialisten!

Kwaliteit & werkwijze

Mail, bel of WhatsApp ons je vraag! We helpen je graag verder met meer informatie over vertalingen, het schrijven van teksten, redactie of correctie.

Een goed vertaalbureau werkt samen met professionals: mensen met een gedegen vertaal- en taalopleiding, voldoende ervaring en de juiste expertise. Dat kunnen freelancers of in-house vertalers of een combinatie van beide zijn.

Vaak werken vertalers naar hun moedertaal, dit zijn de ‘native speakers’. Bij Exito laten we een vertaalde tekst altijd nalezen en redigeren door een native speaker. Niet alleen om er zeker van te zijn dat de tekst overkomt zoals hij bedoeld is maar zeker ook om te zorgen dat er geen ruis ontstaat als je naar het culturele taalaspect kijkt.

Heb je twijfels welk bureau je gaat kiezen? Dan kun je altijd kijken of een bureau aangesloten is bij een brancheorganisatie. Een lidmaatschap van een brancheorganisatie is geen 100% garantie, maar geeft je wel een bepaalde zekerheid. Zo stellen veel brancheorganisaties richtlijnen over hoe om te gaan met kwaliteitsnormen, vertalers en service. Een ISO-norm biedt daarnaast structuur aan in:

  • Het vertaalproces
  • De kwaliteit van vertalingen
  • Professioneel projectmanagement
  • Het nakomen van gemaakte afspraken
  • Eisen aan vertalers, revisoren, proeflezers en projectmanagers

Ook Exito is gecertificeerd volgens ISO 17100:2015.

Jazeker, Exito Vertaalbureau is ISO 17100:2015-gecertificeerd. Deze norm is speciaal voor vertaalbureaus opgesteld. Wil je meer weten over hoe we de kwaliteit van onze diensten garanderen? Lees dan meer over ISO en kwaliteit!

Jazeker, natuurlijk kunnen we je daarbij helpen. We werken samen met een groot aantal native speakers in verschillende talen en vakgebieden. We vertalen niet alleen, maar helpen je ook op weg met redactie of correctie van teksten.

Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd en gewaarmerkt door een beëdigd vertaler. Deze vertaler heeft een professionele eed afgelegd en mag in een bepaalde talencombinatie beëdigde vertalingen te maken. Veel mensen noemen dit ook een officiële vertaling, omdat je dit vaak nodig hebt voor officiële of juridische procedures in het buitenland.

Exito Vertaalbureau beschikt over een netwerk van beëdigde vertalers in verschillende talencombinaties. We kunnen je beëdigde vertaling snel en goed verzorgen en helpen je ook bij een legalisatie of apostille!

[LINK] Hier vertellen we je alles over beëdigde vertalingen, legalisaties en apostilles.

Exito Vertaalbureau helpt je wanneer je een beëdigde vertaling nodig hebt. Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd en gewaarmerkt door een beëdigd vertaler. Deze vertaler heeft een professionele eed afgelegd en mag in een bepaalde talencombinatie beëdigde vertalingen te maken. Veel mensen noemen dit ook een officiële vertaling, omdat je dit vaak nodig hebt voor officiële of juridische procedures in het buitenland.

Exito Vertaalbureau beschikt over een netwerk van beëdigde vertalers in verschillende talencombinaties. We kunnen je beëdigde vertaling snel en goed verzorgen en helpen je ook bij een legalisatie of apostille!

Ja, beëdigde vertalingen hebben een hoger tarief dan ‘gewone’ vertalingen. Dit komt omdat een beëdigde vertaling met meer werk gepaard gaat. Er wordt een beëdigingsverklaring opgesteld, aangehecht en alle documenten worden ook op papier geleverd.

Bovendien kan het zijn dat er nog meer nodig is om je vertaalde document rechtsgeldig te laten zijn. Soms heb je een legalisatie of apostille nodig. Meer weten? Lees hier alles over beëdigde vertalingen of neem contact met ons op!

Natuurlijk kunnen we je daarbij helpen. Om Nederlandse juridische documenten in het buitenland te gebruiken – of andersom – moet je ze eerst beëdigd vertalen. Hierna volgt een extra stap, namelijk het legaliseren.

Legaliseren is het controleren en bekrachtigen van een handtekening door de rechtbank. Bijvoorbeeld de handtekening van een beëdigd vertaler. Dit gebeurt met een stempel of speciale sticker. Door de legalisatie laat je zien dat je document door een bevoegde instantie is uitgegeven.

Bij een legalisatie moet je langs diverse instellingen, van de rechtbank naar het ministerie van buitenlandse zaken en naar een ambassade of consulaat van het land waar je je document wilt gebruiken. Om dit hele proces makkelijker te maken is het apostilleverdrag met de apostille in het leven geroepen.

We helpen je graag op weg, geven je meer informatie of voeren bepaalde stappen voor je uit.

Apostilles & legalisaties

Natuurlijk kunnen we je daarbij helpen. Om Nederlandse juridische documenten in het buitenland te gebruiken – of andersom – moet je ze eerst beëdigd vertalen. Hierna volgt een extra stap, namelijk het legaliseren.

Legaliseren is het controleren en bekrachtigen van een handtekening door de rechtbank. Bijvoorbeeld de handtekening van een beëdigd vertaler. Dit gebeurt met een stempel of speciale sticker. Door de legalisatie laat je zien dat je document door een bevoegde instantie is uitgegeven.

Bij een legalisatie moet je langs diverse instellingen, van de rechtbank naar het ministerie van buitenlandse zaken en naar een ambassade of consulaat van het land waar je je document wilt gebruiken. Om dit hele proces makkelijker te maken is het apostilleverdrag met de apostille in het leven geroepen.

We helpen je graag op weg, geven je meer informatie of voeren bepaalde stappen voor je uit.

Jazeker! Om Nederlandse juridische documenten in het buitenland te gebruiken – of andersom – moet je ze eerst beëdigd vertalen. Hierna volgt een extra stap, namelijk het legaliseren. Legaliseren is het controleren en bekrachtigen van een handtekening door de rechtbank. Bijvoorbeeld de handtekening van een beëdigd vertaler. Dit gebeurt met een stempel of speciale sticker. Door de legalisatie laat je zien dat je document door een bevoegde instantie is uitgegeven. Bij een legalisatie moet je langs diverse instellingen, van de rechtbank naar het ministerie van buitenlandse zaken en naar een ambassade of consulaat van het land waar je je document wilt gebruiken. Om dit hele proces makkelijker te maken is het apostilleverdrag met de apostille in het leven geroepen. We helpen je graag op weg, geven je meer informatie of voeren bepaalde stappen voor je uit.

Documenten & lay-out

Eigenlijk maakt het niet veel uit. We kunnen ongeveer elk bestandsformaat verwerken. Van de standaard Word-bestanden tot .json, .idml of .xliff-bestanden. Sommige bestandsformaten vragen wat extra tijd om goed te kunnen bewerken.

Zo ontvangen we vaak een pdf-bestand als brontekst. Dit formaat is per definitie bedoeld om niet zomaar te bewerken. Mochten je het onderliggende InDesign-bestand bijvoorbeeld niet hebben, dan zetten we het bestand om naar een formaat waarin we de tekst kunnen verwerken en leveren we je de vertaling in Word.

Bestandsformaten als Word, Excel, PowerPoint, .html, .xlm, .xliff, .txt, .rtf, .json, .idml, of Open Office vormen zeker geen probleem. Staat jouw formaat er niet tussen? Bel of mail en we zoeken samen een goede oplossing.

We denken met je mee over wat jou het handigste resultaat oplevert.

Het eenvoudigst is het om je bestand digitaal – via e-mail of als het erg groot is via WeTransfer – aan te leveren. We analyseren je document, tellen het aantal woorden en stellen vervolgens een offerte op. Natuurlijk kan het zijn dat je een akte of ander juridisch document hebt dat je liever persoonlijk wilt afleveren of per (aangetekende) post wilt versturen. Dat is geen enkel probleem.

Specialisaties

We zijn gespecialiseerd in vertalingen voor bedrijven of organisaties en werken vooral in het maritieme, technische, juridische en marketingveld. Dat doen we met vakspecialisten!

Bij vertalen breng je geschreven tekst schriftelijk over in een andere taal. Bij tolken geef je gesproken woord mondeling weer in een andere taal. Met andere woorden: een tolk praat en een vertaler schrijft. Het zijn twee heel verschillende diensten. Sommige vertalers tolken ook, maar dit is niet per se het geval. Exito Vertaalbureau levert vertaaldiensten. Tolkdiensten laten we over aan de specialisten in dit vak.

Meer weten? We bellen je terug!

OVERIGE DIENSTEN

Vertalen

Meer dan 24 jaar aan vertaalervaring en volgens ISO-normering. Geef je vragen over vertalen gerust uit handen.

>>>

Exito's (ver)taalkaart

Vertalen, redigeren of schrijven tegen een gereduceerd tarief, zonder offertes opvragen voor kleine opdrachten.

>>>

Correctie & redactie

Hulp nodig bij het schrijven van je tekst? Geen tijd om je teksten na te kijken? Exito helpt je snel, zodat jij weer verder kunt.

>>>