Beëdigde vertalingen

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd en gewaarmerkt door een beëdigd vertaler. Deze vertaler heeft een professionele eed afgelegd en mag in een bepaalde talencombinatie beëdigde vertalingen te maken. Veel mensen noemen dit ook een officiële vertaling, omdat je dit vaak nodig hebt voor officiële of juridische procedures in het buitenland. 

Denk aan koopovereenkomst van een huis in het buitenland, het starten van een carrière buiten de Nederlandse grenzen (of juist andersom), het aanvragen van een Europese subsidie of de procedures van een internationale rechtszaak.

Start je een samenwerking met een buitenlandse partner? Grote kans dat je statuten beëdigd vertaald moeten worden!   

Beedigde vertalingen Exito

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht of aan een gewaarmerkte kopie daarvan. De beëdigd vertaler vermeldt dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het brondocument en plaatst zijn of haar stempel en handtekening. 

Meestal worden oorspronkelijke tekst, vertaling en verklaring onlosmakelijk aan elkaar gehecht, met ring of zegel. Steeds vaker worden ook door het openbaar ministerie ingescande versies van deze set al voldoende geacht. 

Welke documenten moeten beëdigd vertaald worden?

Je kunt denken aan officiële documenten als:

  • Vonnissen, dagvaardingen en verweerschriften 
  • Contracten, overheidsdocumentatie 
  • Testamenten, notariële aktes en volmachten 
  • Statuten, uittreksels kamer van koophandel, licenties 
  • Diploma’s of getuigschriften 

 

Wet beëdigde tolken en vertalers

Sinds 1 januari 2009 geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Volgens deze wet mogen beëdigde vertalingen alleen nog worden verzorgd door vertalers die zijn opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). 

Exito Vertaalbureau beschikt over een netwerk van beëdigde vertalers in verschillende talencombinaties. We verzorgen je beëdigde vertaling snel en goed en helpen je bij legalisatie of apostille!  

Wist je dat Exito Vertaalbureau ook kan helpen bij een legalisatie of het plaatsen van een apostille? 

Wat is een legalisatie van een beëdigde vertaling?

Om Nederlandse juridische documenten in het buitenland te gebruiken – of andersom – moet je ze eerst beëdigd vertalen. Maar dan ben je nog niet. Hierna volgt een extra stap, namelijk het legaliseren.  

Legaliseren is het controleren en bekrachtigen van een handtekening door de rechtbank. Bijvoorbeeld de handtekening van een beëdigd vertaler. Dit gebeurt met een stempel of speciale sticker. Door de legalisatie laat je zien dat je document door een bevoegde instantie is uitgegeven.  

Bij een legalisatie moet je langs diverse instellingen, van de rechtbank naar het ministerie van buitenlandse zaken en naar een ambassade of consulaat van het land waar je je document wilt gebruiken.  

Om dit hele proces makkelijker te maken is het apostilleverdrag met de apostille in het leven geroepen. 

Wat is een apostille?

Dankzij het Haags legalisatieverdrag, beter bekend als het apostilleverdrag, is de legalisatie van juridische stukken eenvoudiger geworden. Veel landen hebben dit verdrag ondertekend, wil je weten of het land waar jij de documenten wilt gebruiken ook meedoet? Je vindt hier een lijst met landen die apostilles accepteren. 

De apostille vervangt de omslachtige legalisatieprocedure.  

Voor een apostille of legalisatie voor een beëdigde vertaling kun je terecht bij de Centrale Balie van de rechtbank. Lukt je dat niet, dan helpen we je hiermee. 

Wist je dat rechtbanken een apostille in een andere taal dan het Nederlands kunnen plaatsen?   

Apostille binnen de EU soms niet meer nodig!

Sinds 16 februari 2019 is een Verordening van de EU van kracht. Deze richt zich op het vrije verkeer van burgers door “vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie…”. Met andere woorden, in sommige gevallen is een apostille of legalisatie binnen de Europese Unie niet meer nodig.  

Je kunt hier meer over lezen op de website van de overheid www.nederlandwereldwijd.nl. Let op, binnen de Europese Unie zijn er nog veel instanties die wel een apostille verlangen 

Moet een beëdigde vertaling altijd worden gelegaliseerd?

Het is verstandig om je beëdigde vertaling te laten legaliseren als je deze in het buitenland wilt gebruiken. Gaat het om een buitenlands document dat bestemd is voor gebruik in Nederland, dan zijn de apostilles en legalisaties in het buitenland geplaatst. 

Een beëdigde vertaling daarvan naar het Nederlands hoeft niet opnieuw een legalisatiestempel te krijgenHier geldt de voorwaarde dat de beëdigde vertaling gemaakt is door een beëdigd vertaler die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers.

Zelf een document laten legaliseren?


Je kunt de handtekening van vertalers die in het Nederlandse register van beëdigde tolken en vertalers zijn opgenomen, bij elke Nederlandse rechtbank laten legaliseren. Vaak kan deze aanvraag per post. Bij sommige rechtbanken moet je een afspraak maken. Wil je weten hoe het bij de rechtbank bij jou in de buurt werkt? Op de website van de Rechtspraak vind je een overzicht.
 

Kom je er niet uit? Leg je vraag aan ons voor. We helpen je graag met de aanvraag voor apostilles of legalisaties!  

Waarom beëdigde vertalers van Exito?

  • Ervaren beëdigde vertalers met kennis van je vakgebied
  • Persoonlijke aandacht – altijd – met korte lijnen en flexibiliteit 
  • We denken met je mee, zodat je beëdigde vertaling op tijd is 
  • Kennis in huis over apostilles en legalisaties 
  • Juristen die ook vertalers zijn en andersom 
Beediging van vertalingen

Voor wie we werken

Meer weten? We bellen je terug!

ANDERE DIENSTEN

Spoedvertalingen

Snelheid is altijd belangrijk, dat begrijpen we. Soms heb je een vertaling of tekst sneller dan snel nodig. We helpen je!

>>>

Marketing vertalen

Je marketing- en communicatieteksten laten vertalen? We zorgen dat de stijl en boodschap in je vertaling overeind blijven!

>>>

Juridische vertalingen

Voor juridische teksten en vertalingen werken we met juristen met vertaalkennis zodat jij je cliënt meteen kunt helpen.

>>>