Werkwijze

Home / Werkwijze

Werkwijze

Laten we beginnen met een luisterend oor…

EV-Werkwijze_Female_Student

De eerste stap

U heeft zojuist de eerste stap gezet op weg naar een professionele vertaling van uw tekst. Maar dan, hoe gaan we verder?

Om te beginnen met een luisterend oor. Wat voor document wilt u vertaald hebben? In welke taal is het geschreven? Naar welke taal moet het vertaald worden? Wanneer moet het af zijn? Zijn er bijzondere wensen?

Gaat het om een grote set aan technische documenten? Dan kunnen we werken met specifieke vertaalsoftware.

EV-Werkwijze_Traduccion

Meer dan omzetten

Vertalen is meer dan het omzetten van woorden van de ene in de andere taal. Een goede vertaling leest niet als een vertaling. Het is gewoon een goede tekst. Deze loopt soepel en houdt rekening met de lezersgroep. Vertalen is ons vak, en dat willen we graag goed uitoefenen met een netwerk van professionele vertalers.

Voor een zo zuiver mogelijke vertaling, met een natuurlijk lopende tekst, werkt Exito Vertaalbureau zoveel mogelijk vanuit het moedertaalprincipe.

EV-Werkwijze_See_with_colours

Moedertaal

Exito Vertaalbureau werkt vanuit het moedertaalprincipe. Dit houdt in dat vertalers alleen hun eigen moedertaal vertalen. Zo wordt een vertaling naar het Engels alleen gedaan door een vertaler die Engels als moedertaal heeft. De gedachte erachter is dat een moedertaalspreker een taal beter tot in de puntjes beheerst dan iemand die een taal als tweede taal heeft geleerd.

Soms is een moedertaalspreker niet voorhanden. Dan gaan wij op zoek naar een vertaler met zeer grondige kennis van de vreemde taal. Zo doen we ons uiterste best om kwaliteit te garanderen en een perfect leesbare tekst te leveren.

Uiteraard overleggen we altijd met de klant over terminologische kwesties

People showing thumbs up. Focus is on foreground.

Controleren, verifiëren, nakijken

Een tekst die door Exito Vertaalbureau vertaald is, doorloopt een aantal controleprocedures om de kwaliteit te waarborgen.

De vertaler maakt een eerste versie van de vertaling en corrigeert deze. Een tweede lezer controleert de vertaling nog eens op grammatica, spelling en leesbaarheid en haalt er de laatste onvolkomenheden uit. Zo krijgt u de kwaliteit waar Exito Vertaalbureau voor staat. Want kwaliteit gaat boven alles.

Vertalen blijft mensenwerk. Mocht een vertaling niet de door u verwachte kwaliteit hebben, laat het ons weten. Wij nemen elke opmerking serieus en zoeken dan direct naar een passende oplossing!

EV-Werkwijze_Hands_on_globe

Kwaliteit

Vertalen is ons vak, en dat willen we graag goed uitoefenen. Noem het beroepstrots. We zijn op dit moment nog niet ISO-gecertificeerd, maar we werken volgens een procedure die op de NEN-EN 15038 is gebaseerd. Dit is de specifieke kwaliteitsnorm voor vertaalbureaus.

Zo registreren we elk project in een database, bewaken de voortgang van een project en houden we nauwkeurig bij welke vertaler aan welk project werkt. Uiteraard leggen we vast welke feedback we van de klant hebben ontvangen. Uw feedback is voor ons van essentieel belang. Zo kunnen we ons rekenschap geven van de kwaliteit van het werk van onze vertalers en hierop inspelen.

Translate Computer Key In red Showing Online Translator

Vertaaltools

Exito gebruikt waar mogelijk gespecialiseerde vertaalsoftware. Zeker voor technische vertalers een onmisbare tool om eenvoudiger, beter en sneller te kunnen werken. Dit is niet hetzelfde als automatisch vertalen. De vertaler houdt zelf de regie en bouwt tijdens het vertalen automatisch een vertaalgeheugen op. Elke zin, zinsnede of woordvolgorde komt in het geheugen terecht. Deze kunnen later opnieuw gebruikt worden en leveren consistente, eenduidige vertalingen.

Het opbouwen van een vertaalgeheugen zorgt voor een aardige tijdsbesparing, consistentie in woordgebruik en zinsconstructie en kwaliteitsbewaking.

Vertaalsoftware brengt aanzienlijke voordelen met zich mee, zeker als wij regelmatig een opdracht voor u doen

tarieven

Hier treft u geen lijst met standaardprijzen. Waarom?

De vertaaltarieven die wij hanteren zijn afhankelijk van talencombinatie, onderwerp, omvang en levertijd.

Het goed vertalen van een korte lastige tekst, kan meer tijd in beslag nemen dan een lange eenvoudige tekst.

Nadat wij uw tekst hebben ontvangen, gaan we deze analyseren. Dit gebeurt op basis van de tekststructuur, gebruikte terminologie en het betreffende vakgebied. Op grond van daarvan ontvangt u een vrijblijvende offerte.

Klik hier om onze algemene voorwaarden en privacyverklaring in te zien.

EV-Werkwijze_Twining_together

Vraag nu een offerte aan

CONTACT
Contact opnemen

Kan ik iets voor uw teksten betekenen? Neem direct contact op!

Klik hier als dit niet leesbaar is. captcha txt

Voer uw zoekopdracht en druk op Enter