Vertalingen van bijsluiters, medische rapporten, diagnoses of bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel? Exito Vertaalbureau verzorgt het. Voor wie de vertaling ook bestemd is, een medische vertaling eist veel van de vertaler. Kennis van medische vakterminologie, chemische vakkennis en inzicht in methoden en technieken is hierbij noodzakelijk.

Door het volgen van vakopleidingen, cursussen, seminars en een nauwe samenwerking met huisartsen en apothekers, beschikt Exito over parate kennis.

Exito Vertaalbureau vertaalt regelmatig voor zorginstellingen, ondernemingen en overheden in de medische en farmaceutische sector.

Voorbeelden van medische vertalingen die we verzorgd hebben zijn bijvoorbeeld bijsluiters, productbeschrijvingen en handleidingen van medische hulpmiddelen, Stoppen met Roken-app, medische certificaten en keuringsrapporten, brochures over richtlijnen in de zorg, wetenschappelijke artikelen en voorlichtingsmateriaal.

Voor al onze medische vertalingen beschikt Exito uiteraard over een ervaren netwerk van medische vertalers. Ook voor juridische en technische vertalingen werken wij alleen met native speakers, die de juiste kennis en expertise hebben op hun specifieke vakgebied.

Contact opnemen

Kan ik iets voor uw teksten betekenen? Neem direct contact op!

Start typing and press Enter to search