Waar staat Exito voor?

Exito staat voor succes

‘Exito’ is Spaans en Portugees voor ‘succes’.  En die naam kozen we niet voor niets toen we in 1998 begonnen met Exito Vertaalbureau. Succes is namelijk wat we willen bereiken in ons werk én in de manier waarop we ons werk uitvoeren.

Exito Vertaalbureau is zeker niet het allergrootste vertaalbureau. We willen wel heel graag tot de besten behoren! Dat doen we met korte lijnen, persoonlijke aandacht en een professionele aanpak. Naar onze klanten en naar de vertalers waar we mee werken.

We bieden je alles voor vertalingen en teksten waar je succes mee boekt. Een complete dienstverlening met altijd de puntjes op de i.

Todo depende del punto de vista.

Met andere woorden, bij alles is het afhankelijk van hoe je ernaar kijkt!

Dat vinden we belangrijk.

In ons werk nemen de wensen van onze klanten natuurlijk als uitgangspunt.

Register van beëdigde tolken en vertalers

Als beëdigd vertaalster Spaans en Portugees is Hilde opgenomen in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Bureau btv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de Minister van Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Sinds begin 2009 moeten vertalers bij dit door de overheid gecontroleerde register aangesloten zijn om officieel beëdigde vertalingen te kunnen maken. Tolken en vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven moeten zich permanent bijscholen. Dat kan door als cursist scholingsactiviteiten te verrichten of als spreker of docent die activiteiten te verzorgen. En dat doen we met veel plezier!

Vereniging Vertaalbureaus in Nederland

Exito Vertaalbureau lid van Vereniging Vertaalbureaus in Nederland (VViN). De VViN treedt op als belangenbehartiger en fungeert als ondersteuning van haar leden. De vereniging bestaat uit leden van vertaalbureaus die aan strenge eisen moeten voldoen wat betreft kwaliteit en dienstverlening. Zo is er bijvoorbeeld een speciale gedragscode opgesteld door en voor de VViN.

De VViN streeft naar voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Nederlandse vertaalbureaus. Daar hebben bureaus baat bij, maar vooral ook de klanten van die bureaus.

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Namens Exito Vertaalbureau is Hilde Mol-Lukkezen tevens al 20 jaar lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers. Het NGTV is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten in taal en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd. Ook het NGTV hanteert een erecode. Zo stellen leden van het NGTV bij elke opdracht hun gehele kennis en bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die de taak van vertaler of tolk hen oplegt.

VViN-logo
network-member-cor
ngtv_logo
Contact opnemen

Kan ik iets voor uw teksten betekenen? Neem direct contact op!

Start typing and press Enter to search