Over ons

Home / Over ons

Wie zit erachter Exito?

Hilde

Exito is in 1998 opgericht door Hilde Mol-Lukkezen:

In 1996 voltooide ik mijn studie Talen & Culturen van Latijns Amerika aan de Rijksuniversiteit Leiden. In mijn laatste studiejaar verbleef ik een half jaar in Chili, deed onderzoek naar en schreef mijn scriptie over attitude en gedrag van jongeren ten aanzien van hiv-preventie en aids.

In 1997 ben ik gestart als beëdigd vertaalster Spaans en Portugees. Voordat ik in 2001 fulltime aan de slag ging als vertaalster, werkte ik bij verschillende internationale bedrijven in de maritieme, offshore- én modesector. Ik werkte op diverse afdelingen en in verschillende functies: van marketing tot juridische zaken, van medewerkster Sales America tot accountmanager voor Spanje, Portugal en Griekenland.

Exito Vertaalbureau levert inmiddels vertalingen in alle westerse talen en zet soms een stap buiten Europa met bijvoorbeeld Chinees. Dit doe ik met de inzet van een groot netwerk aan professionele, gespecialiseerde vertalers en native speakers.

Kijkend naar je teksten, zoek ik de vertaler met de juiste vaardigheden en kennis.

Todo depende del punto de vista. Met andere woorden, bij alles is het afhankelijk van hoe je ernaar kijkt! Dat vinden we belangrijk. In ons werk nemen de wensen van onze klanten natuurlijk als uitgangspunt.

Waar staat Exito voor?

EV-Marketing_Yes_we_did_it

De naam Exito komt uit het Spaans en Portugees. In beide talen staat het voor “succes”. Dat willen we graag bereiken in ons werk én in de manier waarop het werk uitvoeren.

Exito Vertaalbureau is zeker niet het allergrootste vertaalbureau. We willen wel heel graag tot de besten behoren. Dat doen we met korte lijnen, persoonlijke aandacht en een professionele aanpak. Naar onze klanten en naar de vertalers waar we mee werken.

Aangesloten bij en lid van

Exito Vertaalbureau is aangesloten bij en lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland. Hilde Mol-Lukkezen is geregistreerd als beëdigd vertaalster bij het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.

Meer weten over de organisaties waar Exito lid van is?

VERENIGING VAN VERTAALBUREAUS IN NEDERLAND

Exito Vertaalbureau is lid van Vereniging Vertaalbureaus in Nederland (VViN). De VViN treedt op als belangenbehartiger en fungeert als ondersteuning van haar leden. De vereniging bestaat uit leden van vertaalbureaus die aan strenge eisen moeten voldoen wat betreft kwaliteit en dienstverlening. Zo is er bijvoorbeeld een speciale gedragscode opgesteld door en voor de VViN.

De VViN streeft naar voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Nederlandse vertaalbureaus. Daar hebben bureaus baat bij, maar vooral ook de klanten van die bureaus.

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN TOLKEN EN VERTALERS

Dit lidmaatschap gaat op persoonlijke titel en Hilde Mol-Lukkezen is al 20 jaar lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).  Het NGTV is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten in taal en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd. Ook het NGTV hanteert een erecode. Zo stellen leden van het NGTV bij elke opdracht hun gehele kennis en bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever, in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die de taak van vertaler of tolk hen oplegt.

REGISTER VAN BEËDIGDE TOLKEN EN VERTALERS

Als beëdigd vertaalster Spaans en Portugees is Hilde opgenomen in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Bureau btv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de Minister van Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Sinds begin 2009 moeten vertalers bij dit door de overheid gecontroleerde register aangesloten zijn om officieel beëdigde vertalingen te kunnen maken. Tolken en vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven moeten zich permanent bijscholen. Dat kan door als cursist scholingsactiviteiten te verrichten of als spreker of docent die activiteiten te verzorgen. En dat doen we met veel plezier!

Contact opnemen

Kan ik iets voor uw teksten betekenen? Neem direct contact op!

Klik hier als dit niet leesbaar is. captcha txt

Voer uw zoekopdracht en druk op Enter