Particuliere sector

Home / Particuliere sector

Gaat u in het buitenland werken? Trouwt u met iemand uit Zuid-Amerika? Koopt u een huis in het warme zuiden? Grote kans dat u een beëdigde vertaling nodig hebt.

Een beëdigde vertaling is een vertaling gemaakt en gewaarmerkt door een beëdigd vertaler. Deze heeft op basis van opleiding of ervaring een professionele eed afgelegd en is bevoegd om beëdigde vertalingen te maken. Veel mensen noemen dit ook wel een officiële vertaling

Officiële documenten zoals notariële akten, processtukken, diploma’s,  juridische adviezen, testamenten, geboorteaktes, trouwpapieren en stukken van de rechtbank zijn bij Exito in uitstekende handen.

Sinds 1 januari 2009 geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Volgens deze wet mogen beëdigde vertalingen alleen nog worden verzorgd door vertalers die zijn opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Hilde Mol-Lukkezen is zelf beëdigd als vertaalster voor de Spaanse en Portugese taal en beschikt over een netwerk van beëdigde vertalers in andere talencombinaties.

Contact opnemen

Kan ik iets voor uw teksten betekenen? Neem direct contact op!

Klik hier als dit niet leesbaar is. captcha txt

Voer uw zoekopdracht en druk op Enter